دوره و شماره: دوره 9، شماره 20، بهمن 1399، صفحه 7-231 
رابطه عشق با معرفت شهودی نزد افلوطین

صفحه 7-23

نرگس جاهد خانشیر؛ مهدی نجفی افرا؛ جمشید جلالی شیجانی


بررسی تطور دیدگاه ملاصدرا درباره نقش ماهیت از حیث معرفت شناسی

صفحه 25-44

فاطمه کوکرم؛ امیرحسین منصوری نوری؛ محسن شمس؛ عین الله خادمی


کوگیتوی دکارت و مسأله پیشفرض جوهر

صفحه 199-216

سید محمدمهدی موسوی؛ مرتضی قرائی