دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-121 
3. افلاطون و خاستگاههای فلسفه زبان

صفحه 39-51

سیدحمید طالب زاده؛ مالک شجاعی جشوقانی


4. نقش خدا در اندیشه افلاطون

صفحه 52-71

محمد اکوان؛ بهاره سادات سیاقی