معرفت‌شناسی حکمت نبوی در فلسفه سینایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

مراد از «حکمت نبوی» در اینجا نظام فکری و فلسفی‌ای است که معتقد است پیامبر و فیلسوف نور معرفتشان را از مشکات و منبع واحد می‌گیرند و معرفت یقینی فقط از آن منبع افاضه می‌شود. بنابراین، در این نوشتار کیفیت دستیابی به این معرفت از جانب پیامبر و فیلسوف مورد بحث قرار می‌گیرد. با اینکه به‌واسطه این منشأ واحد می‌توان وحدت نبوت و حکمت را نتیجه گرفت ولی نشان خواهیم داد که هرگز از آن لازم نمی‌آید که فیلسوف نیز مقامی هم‌تراز با مقام پیامبر داشته باشد بلکه فیلسوف حتی در بالاترین مرتبه، از اسوه پیامبر تقلید می‌کند و راه او را ادامه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
ابن ترکه اصفهانی، صائن‌الدین علی‌بن‌محمد (1391) «رساله شق‌ّ قمر و ساعت»، در چهارده رساله فارسی، مقدمه و تصحیح سید محمود طاهری، تهران: آیت اشراق.
ابن‌سینا (1363) المبدأ و المعاد، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌‌گیل با همکاری دانشگاه تهران.
ابن‌‌سینا (1375) النفس من کتاب‌الشفا، تحقیق آیت‌الله حسن‌زاده آملی، قم: مکتب‌الاعلام الاسلامی.
داودی، علی‌مراد (1349) عقل در حکمت مشاء، تهران: کتاب‌فروشی دهخدا.
رحمتی، انشاءالله (1392) کیمیای خرد، تهران: سوفیا.
سروش، عبدالکریم (1378) بسط تجربه نبوی، تهران: صراط.
طوسی، نصیرالدین (1403ق) شرح الاشارات والتنبیهات، ج2، تهران: دفتر نشر الکتاب.
کربن، هانری (1392) چشم‌انداز‌های معنوی و فلسفی اسلام ایرانی، تحقیق و ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران: سوفیا.
-----. (1394) چشم‌انداز‌های معنوی و فلسفی اسلام ایرانی، ج3، تحقیق و ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران: سوفیا.
-----. (1395) ارض ملکوت، مقدمه و ترجمه انشاءاللّه رحمتی، تهران: سوفیا (در دست انتشار).
مظفر، محمدرضا (1394) منطق، ترجمه مجید حمیدزاده و انشاءالله رحمتی، تهران: حکمت.
ملایری، موسی (1384) تبیین فلسفی وحی از فارابی تا ملاصدرا، قم: طه.
ملکشاهی، حسن (1363) ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات، ج2، تهران: سروش.
مولوی، جلال‌الدین محمد بلخی، مثنوی معنوی.
Spinoza, B. (2007) Theological-Political Treatise, edited by Jonathan Israel, Cambridge: Cambridge University Press.