مطابقت وجودی ذهن و عین در معرفت‌شناسی ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اصفهان

چکیده

مطابقت ذهن و عین از مباحث اصلی معرفت‌شناسی است. فلاسفه با واسطه قرار دادن ماهیت بین ذهن و عین و به‌واسطه تطابق ماهوی سعی کرده‌اند مسئله مطابقت در شناخت را حل نمایند؛ اما نظریه تطابق ماهوی ایراداتی با خود به‌همراه دارد که درنهایت نتوانسته پاسخ‌گوی مسئله مطابقت باشد. در مقابل آنچه می‌تواند با اصول فلسفی و معرفت‌شناختی ملاصدرا هماهنگ باشد، نظریه این‌همانی وجود عینی است که انطباق را به واقعیت علم ارجاع می‌دهد که ناشی از نفی ماهوی بودن علم و اخراج علم.
از مقولات ماهوی است.

کلیدواژه‌ها