بررسی نظریه تقدم نفس بر بدن از نگاه ملاصدرا و علامه مجلسی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

کسب علم ودانش ازبهترین ویژگی های آدمی است که روایات متعددی تحصیل آن را واجب وسبب کمال انسان دانسته اند. اما نکته ای که قابل توجه است اینکه ازکدام دانش آغازو به کدام مجهول بپردازیم. بی شک ضروری ترین نوع معرفت برای انسان، معرفت خویشتن است که با حصول ارزش های الهی ومتعالی برای آن، همراه است. به دنبال اهمیت معرفت النفس، حکما و متفکران اسلامی به جدیت به آن پرداخته اند. از مهمترین مسائل این باب بحث حدوث وقدم نفس است. در میان فلاسفه اسلامی، ملاصدرا حدوث نفس به واسطه حدوث بدن را مطرح می نماید واز میان محدثین علامه مجلسی، بحث تقدم نفس بر بدن را بیان می دارد. درمیان نظرات این دو بزرگوار نکاتی را می توان یافت که می توانند این دو نظر فلسفی و روایی را به یکدیگر نزدیک نمایند

کلیدواژه‌ها


1-    صدرا،محمدبن ابراهیم،الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة،انتشارات دار احیاءالتراث،بیروت، 1410ق.
2-    صدرا،محمدبن ابراهیم،العرشیة،مولی،تهران،1341ش.
3-    صدرا محمدبن ابراهیم،شرح اصول الکافی موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی،تهران،1362ش.
4-    همو،الشواهد الربوبیة فی المناهیج السلوکیة،المرکز الجامعی للنشر،قم،1360ش.
5-    همو،مفاتیح الغیب،ترجمه محمد خواجوی،انتشارات مولی،تهران،1371ش.
6-    فیاضی،غلامرضا،علم النفس فلسفی،انتشارات امام خمینی،تهران،1389ش.
7-    مجلسی،محمد باقر مراة العقول،ناشر دارالکتب الاسلامیة،تهران،1366ش.
8-    همو،بحارالانوار،اسلامیة،تهران،1394ق.