دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چگونگی ادراک، شناخت و تعامل در پرفورمنس تسخیر با رویکرد دلوزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

پریا چوبک؛ محمد اکوان


تحلیل دو مسئله شناخت و مسئولیت در برابر خداوند و «دیگری»: مطالعه تطبیقی بین علامه طباطبایی و لویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

حامده راستایی؛ احد فرامرز قراملکی


معرفت از دیدگاه غزالی با تاکید بر معرفت وحیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

مهدی نجفی افرا؛ سعیده سعیدی؛ موسی ملایری


بررسی تطبیقی ساختار شناخت در فلسفۀ دکارت و جان دیویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

سید صابر سیدی فضل اللهی؛ محمد اکوان


علوم انسانی و مبانی معرفت‌شناختی آن در رویکرد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

مهدی عباس زاده؛ ابوالحسن غفاری


برون‌گرایی و درون‌گرایی معرفتی در سنت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

محمد حسین صفایی؛ حسین واله


بازنمایی اهم اصول شناختی در شناخت‌شناسی حکیم سهروردی و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

سیدسعید شرف الدین طباطبایی؛ سیدحجت طباطبایی


رویکرد فلسفی غزالی پیرامون ادراک و نظریه تاویل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

مهین رضایی؛ اقدس جدیدیان؛ افلاطون صادقی؛ روح اله نادعلی


دریچه‌های ورود ارزش‌ها به سیر پژوهش علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

غلامحسین جوادپور


کاربست علوم تجربی در تفسیر علمی قرآن از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

سید عبدالله اصفهانی


کانت و کلیت احکام ذوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

رزیتا راشدی؛ محمد شکری؛ علی مرادخانی


ضرورت بازنگری در معرفت‌شناسی پوپر در سایۀ تغییر نگرش او نسبت به داروینیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

مهدی بروجردی؛ هادی صمدی؛ رضا عزیزی نژاد