کلیدواژه‌ها = دکارت
بررسی تطبیقی ساختار شناخت در فلسفۀ دکارت و جان دیویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

سید صابر سیدی فضل اللهی؛ محمد اکوان


نگرش صدرا و دکارت به علم حضوری نفس به ذات خویش

دوره 10، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 211-236

مرضیه عبدلی مسینان؛ زهرا حدادی


کوگیتوی دکارت و مسأله پیشفرض جوهر

دوره 9، شماره 20، بهمن 1399، صفحه 199-216

سید محمدمهدی موسوی؛ مرتضی قرائی


در باب یقین ویتگنشتاین و نقد برهان خواب دکارت

دوره 7، شماره 16، دی 1397، صفحه 71-98

اعظم محسنی؛ سید مسعود سیف