کلیدواژه‌ها = توجیه
معرفت خدا در بیان اهل بیت علیهم‌السلام و توجیه معرفت‌شناختی آن

دوره 10، شماره 22، اسفند 1400، صفحه 125-144

محمدحسین مهدوی نژاد؛ مسعود فکری؛ محمدحسین امامی جو


بررسی تحلیلی مبناگرایی در معرفت شناسی لورنس بونجور

دوره 10، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 129-155

عیسی موسی زاده؛ مهدی عباس زاده


توجیه ساختاری به مثابه دستاورد درون گروی آئودی

دوره 8، شماره 18، مهر 1398، صفحه 45-63

محسن شمس؛ امیرحسین منصوری نوری؛ عبداله صلواتی؛ عین الّله خادمی


مبناگرایی حداکثری ملاصدرا و توجیه معرفت

دوره 5، شماره 12، مهر 1395، صفحه 67-95

باقر گرگین؛ نجف یزدانی؛ علی نصر آیادی