کلیدواژه‌ها = ابن سینا و فلسفه مشاء
حکمت مشرقی ابن سینا و حکمت اشراقی سهروردی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1392، صفحه 15-40

انشاء الله رحمتی؛ فاطمه سنقر کلایه