نویسنده = مهدی اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. ادراک، معیار تبیین رابطه نفس و بدن در فلسفه برگسون

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-46

مهدی اسلامی؛ محمد اکوان