نویسنده = محمد شکری
کانت و کلیت احکام ذوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

رزیتا راشدی؛ محمد شکری؛ علی مرادخانی


تحلیل و نقد مبانی معرفت شناختی فوتوریسم

دوره 8، شماره 18، مهر 1398، صفحه 177-195

مهدی عاطفی؛ محمد شکری