نویسنده = محمد اکوان
تعداد مقالات: 2
1. تبیین شناخت مثال خیر بر اساس روش دیالکتیک افلاطون

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-80

سید محمد نقیب؛ محمد اکوان


2. ادراک، معیار تبیین رابطه نفس و بدن در فلسفه برگسون

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-46

مهدی اسلامی؛ محمد اکوان